Navigera genom ABK 09: Din Guide till Entreprenadjuridik

I bygg- och anläggningsbranschen är en solid förståelse för entreprenadjuridik essentiell. Allmänna Bestämmelser för Konsultuppdrag inom bygg- och anläggningssektorn, eller “ABK 09”, utgör en central del av denna juridiska grund. Denna artikel utforskar vikten av ABK 09 och ger insikter i hur det påverkar projekt och samarbeten inom branschen. Vad är ABK 09? ABK 09…

Read More