Att arbeta och leva på Malta: vad du behöver ordna

Malta är ett litet öland i Medelhavet som har en rik historia, ett varmt klimat och en hög levnadsstandard. Det är ett populärt resmål för turister, men det är också en utmärkt plats att arbeta och bo på. Om du funderar på att flytta till Malta för arbete eller för att börja ett nytt liv finns det några saker du måste ordna innan du flyttar.

Plats att bo på

Först och främst måste du hitta en plats att bo på. Malta har en mängd olika boendealternativ, bland annat lägenheter, radhus och villor. Hyrespriserna kan variera beroende på plats och typ av fastighet, men överlag är de relativt överkomliga jämfört med andra europeiska länder. Du kanske också kan köpa en fastighet på Malta, men det är viktigt att du gör din research och söker råd hos en fastighetsmäklare eller advokat innan du fattar några beslut.

Uppehållstillstånd

När du har hittat en plats att bo på måste du ansöka om uppehållstillstånd. Medborgare som inte är EU-medborgare behöver ett uppehållstillstånd för att kunna bo och arbeta på Malta, medan EU-medborgare har rätt att bo och arbeta i landet utan uppehållstillstånd. För att ansöka om uppehållstillstånd måste du tillhandahålla dokument som ett giltigt pass, ett rent kriminalregister och bevis på att du har en anställning eller tillräckliga ekonomiska medel för att försörja dig själv.

Jobb

Därefter måste du hitta ett jobba på Malta. Landet har en stark ekonomi och stor efterfrågan på kvalificerad arbetskraft, särskilt inom IT, teknik och finanssektorn. Det finns också många möjligheter inom turism, hälso- och sjukvård och utbildning. Om du är EU-medborgare kan du arbeta på Malta utan arbetstillstånd, men medborgare från länder utanför EU måste skaffa ett arbetstillstånd för att kunna ta anställning.

Hälso- och sjukvård

När du väl har ett jobb och en bostad måste du ordna med din sjukvård om du planerar att arbeta utomlands. Malta har ett offentligt hälsovårdssystem som är tillgängligt för alla invånare och medborgare, men det är också möjligt att köpa en privat sjukförsäkring. Om du flyttar till Malta från ett annat EU-land kan du kanske använda ditt europeiska sjukförsäkringskort (EHIC) för att få tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster. Om du inte kommer från EU måste du köpa en privat sjukförsäkring eller anmäla dig till det offentliga maltesiska sjukvårdssystemet.

Språk

En annan viktig aspekt av att bo på Malta är att lära sig språket. Maltesiska är landets officiella språk, men engelska talas också i stor utsträckning. Det är en bra idé att lära sig lite maltesiska, eftersom det kommer att göra det lättare att kommunicera med lokalbefolkningen och navigera i vardagen på Malta. Det finns många språkskolor och klasser på ön som hjälper dig att lära dig maltesiska eller förbättra dina kunskaper i engelska.

Lär känna den maltesiska kulturen

Förutom dessa praktiska arrangemang finns det också några kulturella skillnader som du måste vara medveten om när du bor på Malta. Malteserna är till exempel mycket familjeorienterade, och det är vanligt att storfamiljer bor nära varandra och tillbringar mycket tid tillsammans. Den maltesiska kulturen är också starkt påverkad av dess historia som brittisk koloni, så du kan märka vissa brittiska seder och traditioner i vardagen.

 

På det hela taget är Malta en bra plats att arbeta och bo på, med en hög levnadsstandard, ett varmt klimat och ett rikt kulturarv. Genom att ta hand om de praktiska arrangemang som anges ovan kommer du att vara på god väg mot ett framgångsrikt och trevligt liv på ön.

 

Previous Post Next Post